Trenutni podatki o morju

JADRANSKO MORJE – Slovenija - trenutni podatki (temperatura, valovanje, itd.) - ARSO
Trenutni podatki (zadnjih 24 ur) o morju (ARSO) – lokacija Tržaški zaliv (Zarja):
Trenutni podatki (zadnjih 24 ur) o morju (ARSO) – lokacija Debeli Rtič (Zora):
Trenutni podatki (zadnjih 24 ur) o morju (ARSO – NIB-MBP) – OB Piran (Vida):
Trenutni podatki(zadnjih 24 ur) o morju (ARSO) – lokacija Tržaški zaliv (Zarja)
Trenutni podatki(zadnjih 24 ur) o morju (ARSO) – lokacija Debeli Rtič (Zora) Trenutni podatki(zadnjih 24 ur) o morju (ARSO – NIB-MBP) – OB Piran (Vida)
JADRANSKO MORJE – Slovenija - trenutni podatki (temperatura, valovanje) – NIB-MBP
Trenutni podatki o morju (NIB-MBP) – lokacija pred Piransko punto (Rt Madona) (OB Vida):
Roža vetrov z oceanografske boje pred Piranom (NIB-MBP):
Trenutni podatki iz podvodne kamere z dna morja pred Piranom (NIB-MBP):
Trenutni podatkio morju (NIB-MBP) – lokacija pred Piransko punto (Rt Madona) (OB Vida)
Roža vetrov z oceanografske boje pred Piranom (NIB-MBP) Trenutni podatki iz podvodne kamere z dna morja pred Piranom (NIB-MBP)
JADRANSKO MORJE – Hrvaška, Italija - trenutni podatki (temperatura, slanost, pH,...)
Hrvaška – temperatura morja (DHMZ – HR)
Italija – temperatura, slanost, pH… morja – zadnja izvedena meritev (ARPA FVG – IT)
Italija – trenutni podatki iz oceanografske boje Mambo pri Miramarju, Trst (OGS – IT):