Arhiv Novic

Pregledovalnik in distribucija Lidar podatkov najboljša e-storitev 2015

Datum 15.12.2015

Pregledovalnik in distribucija Lidar podatkov, ki je postavljen v sklopu portala eVode, je bil danes na kofernenci Informatika v javni upravi 2015 razglašen za e-storitev javne uprave 2015.

več

Objavljen predlog Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (posvetovanje z javnostmi)

Datum: 8.12.2015

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je v okviru posvetovanja z javnostmi objavljen predlog Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO), ki bo v prihodnje predstavljal ključen planski dokument v Republiki Sloveniji za prioritetne negradbene in gradbene aktivnosti na področju obvladovanja poplavne ogroženosti.

NZPO v nizki ločljivosti se nahaja tu

26. Mišičev vodarski dan

Datum: 8.12.2015

Vabljeni na 26. Mišičev vodarski dan!

Vabilo

Delavnica na temo distribucija in uporaba podatkov Lidar

Datum: 24.11.2015

Na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (4. nadstropje, velika sejna soba), bo 26. 11. 2015, ob 9.30 potekala delavnica o dostopu do podatkov LIDAR (Light Detection And Ranging) snemanj za območje Slovenije.

Izvajalci projekta bodo predstavili pridobivanje podatkov, dostop do njih in njihovo uporabo. 

Vabilo

Termini izobraževalnih in ozaveščevalnih dogodkov "Kako živeti s poplavami"

Datum: 17.09.2015

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi v drugi polovici leta 2015 organizira večje število ozaveščevalnih dogodkov, v okviru katerih želi poplavno ogroženim prebivalcem in drugim poplavno ogroženim subjektom (npr. gospodarskim, javnim in drugim poplavno ogroženim subjektom) približati čim več uporabnih in javno dostopnih informacij ter znanj o tem kako se čim bolj učinkovito obvarovati pred neprijetnimi posledicami morebitnih prihodnjih poplav.

Objavljeni novi LIDAR bloki

Datum: 30.07.2015

Na spletnem pregledovalniku Atlas voda in LIDAR pregledovalniku v okviru portala eVode so bili objavljeni novi oz. dodatni LIDAR bloki, in sicer:

- blok 22 - del Podravske statistične regije;
- blok 26 - pretežno preostali (dosedaj še nepokrit) del Savinjke statistične regije;
- blok 31 - mejni pas ob meji z Avstrijo (Karavanke);

V Uradnem listu objavljena novela Zakona o vodah

Datum: 30.07.2015

V Uradnem listu je bila objavljena novela Zakona o vodah, ki jo je na svoji seji dne 15.07. sprejel Državni zbor RS.

Povezava

Serija izobraževalnih in ozaveščevalnih dogodkov "Kako živeti s poplavami"

Datum: 21.07.2015

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi v drugi polovici leta 2015 organizira večje število ozaveščevalnih dogodkov, v okviru katerih želi poplavno ogroženim prebivalcem in drugim poplavno ogroženim subjektom (npr. gospodarskim, javnim in drugim poplavno ogroženim subjektom) približati čim več uporabnih in javno dostopnih informacij ter znanj o tem kako se čim bolj učinkovito obvarovati pred neprijetnimi posledicami morebitnih prihodnjih poplav.

V Državnem zboru z veliko večino sprejeta novela Zakona o vodah, ki je potrdila celostno reorganizacijo področja upravljanja z vodami

Datum: 15.07.2015

Dne 15.07. je bila v Državnem zboru z veliko večino potrjena novela Zakona o vodah, s katero so se vzpostavile pravne podlage za nadaljevanje aktivnosti na področju celostne reorganizacije področja upravljanja z vodami, v okviru katerih bodo zaposleni na Inštitutu za vode Republike Slovenije lahko prezaposleni na Ministrstvo za okolje in prostor ali organe v sestavi le-tega (Direkcija RS za vode v nastajanju in Agencija RS za okolje).

Novosti na eVode

Datum: 17.06.2015

Objavljeni novi LIDAR bloki, javno objavljene vodarske študije iz let 2012, 2013 in 2014 v vrednosti 6-7 mio EUR in objavljena zapisnika bilateralnih komisij v letu 2015

Na portalu eVode so bile v zadnjih dneh objavljene številne zadeve, in sicer: