Trenutni podatki o celinskih vodah

SLOVENIJA
Trenutni podatki samodejnih hidroloških postaj površinskih voda (pretok, vodostaj, temperatura):
Trenutni podatki samodejnih Hidroloških postaj podzemnih voda (nivo, temperatura):
Trenutni podatki o pretokih na HE na reki Dravi:
Trenutni podatki samodejnih hidroloških postaj površinskih voda
Trenutni podatki samodejnih Hidroloških postaj podzemnih voda Trenutni podatki o pretokih na HE na reki Dravi
SOSEDNJE DRŽAVE
Avstrija – eHYD - trenutni podatki o pretokih rek v Avstriji: Avstrijska Koroška – trenutni podatki o pretokih in vodostajih rek na avstrijskem Koroškem: Hrvaška – trenutni podatki o vodostajih in pretokih na Hrvaškem
Avstrija – eHYD - trenutni podatki o pretokih rek v Avstriji Avstrijska Koroška – trenutni podatki o pretokih in vodostajih rek na avstrijskem Koroškem Hrvaška – trenutni podatki o vodostajih in pretokih na Hrvaškem
POREČJE SAVE
Porečje Save – Savska komisija - trenutni podatki o vodostajih, pretokih in temperaturi voda na porečju Save:    
Porečje Save – Savska komisija - trenutni podatki o vodostajih, pretokih in temperaturi voda na porečju Save