Storitve povezane s prostorskimi podatki

Pregledovalniki prostorskih podatkov:

Atlas voda: Atlas okolja:
Atlas voda Atlas okolja
Pregledovalnik NUV: Prenos prostorskih podatkov:
Pregledovalnik NUV WFS storitev
Kakovost površinskih voda
(GIS pregledovalnik):
Kakovost podzemnih voda
(GIS pregledovalnik):
Kakovost površinskih voda Kakovost podzemnih voda