LIDAR

Ministrstvo bo omogočilo prenos LIDAR podatkov vsem zainteresiranim preko spleta. Uporabniki bodo lahko pridobili georeferenciran oblak točk  za poljubno območje. Bloki z rezultati snemanj se bodo objavljali postopoma, do konca leta bomo zagotovili LIDAR podatke za celo Slovenijo. Podatki LIDAR so uporabni za izdelavo hidrološko hidravličnih študij, načrtovanje ukrepov za povečevanje poplavne varnosti, spremljanje sprememb v okolju, prostorsko načrtovanje, energetiko, arheologijo, kmetijstvo, gozdarstvo, obrambo ipd. Zaradi širokega spektra uporabe pričakujemo tudi rast zelenih delovnih mest ter učinkovitejše in hitrejše prostorsko načrtovanje. Več o projektu lahko preberete tu.

Podatke si lahko prenesete iz spletnega pregledovalnika.

Podrobnejša navodila

Podatki LIDAR so trenutno na voljo za spodnje bloke: