Termini izobraževalnih in ozaveščevalnih dogodkov "Kako živeti s poplavami"

Datum: 17.09.2015

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi v drugi polovici leta 2015 organizira večje število ozaveščevalnih dogodkov, v okviru katerih želi poplavno ogroženim prebivalcem in drugim poplavno ogroženim subjektom (npr. gospodarskim, javnim in drugim poplavno ogroženim subjektom) približati čim več uporabnih in javno dostopnih informacij ter znanj o tem kako se čim bolj učinkovito obvarovati pred neprijetnimi posledicami morebitnih prihodnjih poplav.

Z izvajanjem teh ozaveščevalnih aktivnosti, ki sodijo med ti. negradbene protipoplavne ukrepe, ministrstvo tudi še naprej izpolnjuje svojo zavezo o bolj izvedbenem in na teren naravnanem pristopu k obvladovanju poplavne ogroženosti v Sloveniji kot smo bili temu priča v zadnjih 25 letih.

Prosimo Vas, da si vzamete trenutek časa in nam zaupate vaša videnja in izkušnje kako je živeti s poplavami preko spletne ankete.

Dodatne informacije o dogodkih so dostopne na spletni strani IZVRS.

Dogodki v okviru serije Kako živeti s poplavami

·        Dogodek št. 1 (NAZARJE, sreda, 15.7.2015) -> Gornji Grad, Nazarje, Mozirje

·        Dogodek št. 2 (VIPAVA, sreda, 22.7.2015) -> Vipava

·        Dogodek št. 3 (KOPER, četrtek, 17.9.2015) -> KOPER, IZOLA, PIRAN

·        Dogodek št. 4 (ŠEMPETER PRI GORICI, četrtek, 23.9.2015) ->ŠEMPETER-VRTOJBA, NOVA GORICA, MIREN-KOSTANJEVICA

·        Dogodek št. 5 (IDRIJA, torek, 29.9.2015) -> IDRIJA, CERKNO

·        Dogodek št. 6 (ŽELEZNIKI, četrtek, 8.10.2015) -> ŽELEZNIKI, ŠKOFJA LOKA

·        Dogodek št. 7 (TRŽIČ, četrtek, 15.10.2015) -> TRŽIČ, RADOVLJICA

·        Dogodek št. 8 (KAMNIK-DOMŽALE, torek, 20.10.2015) -> KAMNIK, KOMENDA, KAMNIK, DOMŽALE,

·        Dogodek št. 9 (LJUBLJANA-SNEBERJE-MEDVODE, torek, 27.10.2015) -> MEDVODE, LJUBLJANA, DOL PRI LJUBLJANI

·        Dogodek št. 10 (LJUBLJANA-VIČ, četrtek, 5.11.2015) -> ŠKOFLJICA, LJUBLJANA, DOBROVA-POLHOV GRADEC, IG, HORJUL

·        Dogodek št. 11 (LITIJA, torek, 10.11.2015) -> MORAVČE, LITIJA, ZAGORJE OB SAVI

·        Dogodek št. 12 (TRBOVLJE, četrtek, 12.11.2015) -> TRBOVLJE, HRASTNIK, ZAGORJE OB SAVI

·        Dogodek št. 13 (KRŠKO, četrtek, 19.11.2015) -> KRŠKO, BREŽICE, KOSTANJEVICA NA KRKI

·        Dogodek št. 14 (LAŠKO, torek, 24.11.2015) -> LAŠKO

·        Dogodek št. 15 (CELJE, četrtek, 26.11.2015) -> CELJE, ŽALEC, ŠTORE, VOJNIK, VRANSKO, VELENJE, ROGATEC, ROGAŠKA SLATINA

·        Dogodek št. 16 (DRAVOGRAD-PREVALJE, četrtek, 3.12.2015) -> ČRNA NA KOROŠKEM, PREVALJE, DRAVOGRAD

·        Dogodek št. 17 (SPODNJI DUPLEK, torek, 8.12.2015) -> DUPLEK, PTUJ

·        Dogodek št. 18 (LENDAVA, četrtek, 10.12.2015) -> LENDAVA, ODRANCI, GORNJA RADGONA, ŠENTILJ

·        Dogodek št. 19 (GROSUPLJE, četrtek, 17.12.2015) -> GROSUPLJE, RIBNICA